909e4db1db0066745b7f0d994f10f2c2
ESCOLA D'EL FOMENT - Dansa, glosa i cançó d'arrel tradicional
www.elfomentgirona.cat / 972651500

TALLERS INTENSIUS: Dades personals

Us agrairem que empleneu aquest formulari i que, a la pàgina següent, trieu l'oferta educativa desitjada. Posteriorment, ens envieu el resguard de la inscripció firmat a l'adreça escola@elfomentgirona.cat per tal de formalitzar la inscripció. Gràcies!

Dades de l'estudiant

Dades de naixement

Dades de contacte

Dades d'escolarització

Dades del 1r tutor/a

Si la persona sol·licitant és major d'edat, el tutor/a 1 és ella mateixa

Adreça

Dades de contacte (*)

Dades del 2n tutor/a

Adreça

Copia l'adreça del 1r tutor/a >>

Dades de contacte